top of page

CENTRUM ROZKOŠE

Žiadny aspekt sexuálneho života nebol v literatúre tak často a precízne popísaný ako ženské centrum rozkoše – jej pohlavné orgány.

Staroindickí a egyptskí autori sa touto témou zaoberali rovnako naplno ako kňazi–lekári rozkvitajúcich západných kultúr. Aj silne kresťansky ovplyvnený európsky stredovek smeroval pozornosť na centrum vášne u ženy, aj keď väčšinou v negatívnom zmysle: keďže ich telá skrývali to nenávidené centrum vášní, boli tisícky žien v čase „božej“ inkvizície vystavené napospas plameňom na hranici. To, čo malo byť prameňom rozkoše a radosti – a na čo je od prírody určené – bolo zatracované ako „bahno pekelné vedúce ku skaze“ a označené za sídlo zla. Niet divu, že sa kyvadlo vývoja veľmi skoro potom prehuplo na druhú stranu. Táto tendencia trvá až po dnes. Literatúra, ktorá sa väčšinou v absolútne pozitívnom zmysle zaoberá ženským centrom rozkoše, by mohla zaplniť celé knižnice.

Prečo sa tomu venujeme?

Ešte stále však v niektorých oblastiach pretrvávajú určité zábrany – napríklad pri sexuálnej výuke v školách. Používajú sa len nabubralé opisy, pomocou ktorých sa v mnohých dielach objasňujú pojmy ako vulva, pošva a klitoris. A tak sa stáva, že u ľudí ešte stále pretrváva neistota a nevedomosť. A všetkým musia stačiť rôzne výhovorky. A osvietenie v tejto oblasti zostáva len želaním.

Nepoučení chlapci zažívajú s väčším alebo menším pocitom hanby svoju prvú „mokrú noc“ – polúciu.

A mladé dievčatá často ešte v dnešných časoch nevedia, čo pre nich znamená prvé krvácanie. To, že každá v sebe skrýva centrum rozkoše, sa mnohé dozrievajúce ženy dozvedia až od dobrej kamarátky.

Dosť úboho to ešte nedávno vyzeralo s fotografickým zobrazením jednotlivých častí ľudského tela, a to predovšetkým ženského. Dlho platil nepísaný zákon, že na fotografiách a maľbách nesmie byť zobrazené ženské ochlpenie. Modelky sa nechali nasvecovať v rôznych polohách tak, aby im nebolo vidieť ani chĺpok na ich centre rozkoše.

Centrum rozkoše u ženy je tak ešte stále pokladané za tabu, hoci moderní sexuálni terapeuti nabádajú ženu dneška k tomu, aby objavila a spoznala vlastné telo. Len tak dokáže prekonať pocity hanby. A to jej zase prinesie väčší pôžitok zo sexu. Či už samej, s partnerom, alebo partnerkou.


Nehanbiť sa

Predpokladom k sexuálnemu šťastiu jeznalosť vlastného tela až do posledného záhybu centra rozkoše. Len tak môže sexuálne aktívna žena vychutnať všetky príležitosti. Takto získané poznatky a skúsenosti sa potom odzrkadlia v uspokojivom partnerstve. Nič nie je pre ženu horšie ako prežívať stále znova nepríjemnosti a bolesť v posteli len preto, že jej chýbajú potrebné znalosti. Neznalosť vlastnej sexuality prameniaci z chýbajúcich informácií už viedol k rozpadu nie jedného manželstva.

Nie je to tak dávno, keď sa v mužských kruhoch vravievalo: Panna, ktorá očervenie, vie už priveľa. Aké šťastie, že dnes je preferovaný opak! Už ako panna by malo dievča vedieť dostatočne veľa o svojom tele a predovšetkým o zóne rozkoše. K tomu patrí tá v minulosti tak vehementne zakazovaná a prenasledovaná masturbácia (sebauspokojovanie). Čo všetko nepodnikli minulé generácie, aby tomuto „smrteľnému hriechu“ zabránili. Moderní sexuálni terapeuti masturbáciu dokonca odporúčajú, aby žena získala určitú istotu vo vlastnom tele a jeho reakciách.


Lekcia anatómie

Hlavný rozdiel medzi mužskými a ženskými pohlavnými orgánmi je ten, že u muža je všetko vonku, na očiach, kým u ženy zostáva centrum rozkoše skryté.

Vidieť môžeme ochlpenie, veľké pysky a v zriedkavých prípadoch aj malé pysky.Zvonka viditeľná je celá vulva. Pozostáva z tzv. ohanbia a ochlpenia ohanbia.Nikdy nie je dosť často zdôraznené, že tieto výrazy (ktoré pôsobia, akoby sme sa za túto časť tela mali hanbiť), by sa mali nahradiť novými. Približne týmto smerom sa uberajú slová, ako napríklad Venušin vrch a Venušin pahorok. Rozdiel spočíva v tom, že táto oblasť tela môže byť rôzne stavaná. Existujú ženy, ktorých Venušin vrch je popri veľkých pyskoch taký tučný a mäsitý, že sa zmestí do dlane. V tomto prípade sa teda výraz vrch celkom hodí. Iné ženy majú zase také malé a ploché ohanbie, že je vhodnejší výraz pahorok.

Celkom hore, kde sa spájajú pysky, sa nachádza klitoris, s ktorým by sa malo zaobchádzať veľmi jemne. Medzi veľkými pyskami sa skrývajú malé pysky. Ako sme už spomínali, niekedy dokážu tieto malé byť väčšie ako veľké pysky. Pod nežnými dotykmi prstov alebo jazyka sa roztvoria a vytvoria malého motýlika. Hľadajúca ruka a pohľad potom nájdu cestu k svalovému prstencu obklopujúceho otvor močovodu. V tejto oblasti sa nachádza množstvo nervových zakončení, ktoré robia z tejto oblasti obzvlášť citlivú erotogénnu zónu. Je to aj príčina toho, prečo si ženy sem pri sebauspokojovaní zavádzajú rôzne predmety. Pred takýmito postupmi však musíme varovať, pretože môžu viesť k infekciám a zápalom.

Pod otvorom močovodu sa nachádza vstup do vagíny. Tu sa nachádzajú aj Bartholdiho žľazy. Veľké pysky sa končia v spodnej časti, ktorá už vlastne k pohlavným orgánom nepatrí, teda pri perineu alebo brázde medzi pošvou a konečníkom. Táto hrádza je veľmi citlivá a preto patrí medzi obľúbené miesta pri milostných hrách. U zrelých žien, ktoré práve porodili, môžeme v tejto oblasti nahmatať alebo aj vidieť tvrdé jazvy. Pochádzajú z ťažkých pôrodov, pri ktorých sa hrádza roztrhla, alebo musela byť narezaná skalpelom, aby sa pôrod uľahčil.

K neviditeľným vnútorným pohlavným orgánom patrí pošva (lat. vagina). Tvorí spojovaciu trubicu medzi vstupom do vagíny a maternicou. Slúži na prijatie údu, teda na pohlavný styk, ako aj pri pôrode a pri odchádzaní menštruačnej krvi z tela. V stave pokoja je pošva prakticky uzatvorená, pričom horná a dolná pošvová stena k sebe priliehajú. Vhodná flóra užitočných baktérií chráni vnútro pošvy pred škodlivými baktériami. Zaujímavá je to, do akej miery sa pošva dokáže roztiahnuť. V stave pokoja je v priemere široká dva cm a hlboká osem centimetrov. V stave výrazného sexuálneho vzrušenia dochádza k jej zväčšenia o 4 cm do šírky a o 3 cm do hĺbky.

Maternica, ktorá sa s pošvou spája, zasahuje svojim krčkom do oblasti pošvy. Pri vzrušení sa maternica zväčší o polovicu alebo dokonca raz toľko. Zároveň sa svaly prednej časti pošvy dostanú do akéhosi kŕču. Obopnú úd a doprajú mu tak najvyššiu slasť. V tejto tretine pošvy, ktorá sa nazýva aj orgazmická manžeta, dochádza počas orgazmu k silným opakujúcim sa sťahom. Tieto nasledujú za sebou v intervaloch 0,8 sekundy (ako to zistil pár výskumníkov Masters/Johnson).

Či sa orgazmus spúšťa v pošve alebo na klitorise, zostáva aj naďalej záhadou. Väčšina tvrdení sa prikláňa k názoru, že žena dosahuje orgazmus dráždením klitorisu. Odkedy však doktor Gräfenberg objavil vo vnútri pošvy podľa neho nazvaný bod, názory sa rozchádzajú.

Klitoris je sexuálne najcitlivejšou oblasťou v celkovej anatómii ženských pohlavných orgánov. Pritom u väčšiny žien sa javí len ako malý výčnelok, u niektorých ani to nie. Na druhej strane zase existujú klitorisy, ktoré vyzerajú ako malý penis. Lesbické ženy ho aj radi využívajú.

Malý, nenápadný klitoris v sebe skrýva veľmi vyvinutý nervový systém. Najmä pri vzrušení je silne prekrvený. Rovnako ako penis muža, naplní sa klitoris ženy v stave sexuálneho vzrušenia krvou a zväčší sa. Klitoris reaguje na jemné dotyky prstov alebo jazyka. Musíme však spomenúť aj taký prípad, kedy je žena v tejto oblasti obzvlášť citlivá a dráždené môže byť len okolie klitorisu. Anatomicky sa klitoris u ženy vníma rovnako ako penis u muža. Nachádza sa tu skrytá predkožka, pod ktorou sa v stave pokoja klitoris schováva. Pri vzrušení môžeme pod pokožkou vidieť žaluď, rovnako ako u muža. Ako kmeň alebo telo sa nazýva neviditeľná, kožou potiahnutá spodná časť.

Na otázku o funkcii klitorisu existuje zjavne len jedna odpoveď: je to len a jedine centrum sexuálneho vzrušenia. Pritom existuje toľko rôznych foriem, druhov a veľkostí, že sa ani nedá popísať či zobraziť „priemerný“ klitoris. Na základe pozorovaní sa môžeme domnievať, že tmavovlasé ženy majú väčší klitoris ako blondíny. Avšak aj toto pravidlo má množstvo výnimiek.

Klitoris je najdôležitejším bodom v oblasti pohlavných orgánov ženy. Preto mu na tomto mieste venujeme takú pozornosť. Je stredobodom centra rozkoše u ženy.

Najväčšiu úlohu zohráva klitoris pri sebauspokojovaní. Veľa mužov sa ešte ajdnes domnieva, že ženy uspokojujú samy seba tým, že si do pošvy strkajú prsty, vibrátory, alebo iné predmety. Je to možné, ale masturbujúca žena sa zaoberá predovšetkým klitorisom a jeho okolím. V podstate najmä jeho okolím, pretože klitoris reaguje príliš citlivo.

Šikovné a telesne schopné ženy dokážu pri sebauspokojení dosiahnuť niekoľko orgazmov za sebou. Tri až štyri nie sú ničím výnimočným, sú skôr normou. Skúsené a veľmi citlivé ženy tvrdia, že si to spravia aj dvanásťkrát, kým od vyčerpania nezaspia. To by im nemohol zabezpečiť žiaden, ani ten najlepší milenec.Commentaires


bottom of page