top of page

Dokonalý sex nie je zárukou kvalitného vzťahu


Sex vo vzťahu hrá veľmi dôležitú úlohu, ale nie tú hlavnú. A to najmä v

začiatkoch vzťahu. Zamilovanosť a dokonalý sex sú jedna vec, ale ak k tomu po

čase nepribudnú aj ďalšie veci a zostane práve len sex, potom je to pre kvalitný

a spokojný vzťah málo.

Sexuálna príťažlivosť o partnerovi jednoducho neprezrádza, aký skutočne je.

Dosť často sa stáva, že si tak milenci po čase nielen prestanú rozumieť, ale

napríklad sa aj navzájom prestanú páčiť jeden druhému. Sex síce ešte chvíľku

potom môže fungovať ako stmeľovač, pri ktorom milenci aspoň na chvíľu

zabudnú na vzájomnej spory, ale nič netrvá večne.

Aj keď úplne nezmizne vzájomná vášeň, časom sa prestane sex stávať prioritou.

Akonáhle príde na myseľ spoločná budúcnosť a deti, všetko môže byť stratené.

V tomto okamihu si partneri najčastejšie uvedomia, že vďaka vášni si síce môžu

zaobstarať deti, ale už nie to, čo robí rodinu šťastnou a spokojnou a čo utvorí

dieťaťu to najlepšie zázemie.

V lepšom prípade si to milenci uvedomia ešte predtým, než si zaobstarajú dieťa,

v horšom si to uvedomí aspoň jeden z nich.

V každom prípade až po narodení detí a pri spoločnej výchove sa ukazujú pravé

charaktery. Pokiaľ sa ale partneri nedokážu zhodnúť a dohodnúť už predtým,

ťažko nájdu konsenzus potom.

Skvelé milovanie nie je automatické a nikdy nie je záruka, že bude fungovať

celý život a nedá takmer žiadnu prácu. Naopak, milovanie býva niekedy

namáhavé a vôbec nie samozrejmé, vyžaduje určité úsilie.

Pokiaľ partneri vydržia a preklenú rôzne prekážky, potom sa to veľmi pozitívne

odrazí aj na ich vzťahoch.

コメント


bottom of page