top of page

Záhady tela


Voda - uvádza sa priemer 3 litre denne. Ale keby sme vypili 10 litrov za hodinu, prudko sa zníži hodnota soli v našom tele, nastanú ťažké svalové kŕče, a to môže to viesť k zlyhaniu srdcovo-cievneho obehu a smrti.


Zvuk - hlasitosť 125 decibelov (rinčanie reťazí) je pre ľudské uši bolestivá, pri 160 decibeloch (ohňostroj) už môže prasknúť bubienok. Pri 185 decibeloch hrozí nebezpečenstvo infarktu, no a pri 200 decibeloch prasknú pľúca.


Teplota - pokiaľ je normálna teplota tela okolo 37 stupňov, je to v poriadku. Ale ak klesne o jeden stupeň, spomalí sa náš pohyb, dostávame závraty. Životunebezpečná hodnota je okolo 30 stupňov

Celzia: stávame sa bezvládymi, dýchame len dvakrát za minútu. Pri 28 stupňoch vynecháva srdce a pri 26 stupňoch už neexistuje šanca na prežitie, srdce prestáva tĺcť. Ak je teplota tela vyššia ako 41 stupňov, dochádza k poruche vedomia, poškodeniu mozgu a iných orgánov, môže dôjsť k zástave srdca.


Krv - naše telo je tiež stavané iba na určité množstvo krvi: cez naše žily tečie od 3.8 až do 5.6 litrov krvi (podľa veľkosti človeka). Už pri strate 20 % krvi bije naše srdce rýchlejšie, býva nám zima. Od 40 % sa krvný obeh zrúti, srdce nie je dostatočne zásobované krvou a začne zlyhávať. 50-percentnú stratu krvi človek neprežije.

Comentários


bottom of page