top of page

Rečou tela dosiahnete všetko, čo chcete
Keď sa stretnú muž so ženou, ktorí sú si navzájom sympatickí, okamžite sa v našom tele začínajú diať veci! Zvýši sa svalové napätie - pre prípad možného sexuálneho styku, sklopenie zraku, zmizne zhrbený postoj, napnute sa hruď, brucho sa stiahne. Celkovo je naše telo oveľa vzpriamenejšie a my zrazu vyzeráme mladšie.

Najideálnejším miestom na pozorovanie takýchto javov je pláž. Najmä keď vidíte, ako oproti sebe kráčajú muž a žena. Zmeny začnú v dostatočnej blízkosti, aby si obaja navzájom dovideli do očí a trvajú dovtedy, kým prejdú okolo seba - potom opäť zaujmú pôvodnú chôdzu.

Reč tela je zásadnou súčasťou flirtovania, pretože odhaľuje našu pripravenosť: nakoľko sme ochotní, atraktívni, pripravení, nadšení, vzrušujúci alebo aj zúfalí.

Opýtajte sa ktoréhokoľvek muža, bude neochvejne tvrdiť, že muži sú tí, ktorí "balia ženy".

No všetky štúdie ohľadne flirtovania dokazujú, že v 90% sú iniciátorkami ženy. Robia to vysielaním sérií menších signálov (používajú oči, telo a tvár). Ženy to ale robia tak jemne, že väčšina mužov si myslí, že oni boli tí, ktorí viedli.

Niekedy je pre mužov náročné interpretovať správne menej výrazné odchýlky v ženskej reči tela. Podľa výskumov si chlapi zvyknú mýliť kamarátstvo a úsmevy so sexuálnou túžbou. Je to preto, že muži pozerajú na svet viac sexuálne – majú 10 až 20krát viac testosterónu ako ženy.

Ženy bývajú sexuálne aktívnejšie uprostred ich menštruačného cyklu, kedy je najvyššia šanca počatia. Práve v tomto čase sú náchylnejšie obliekať si kratšie šaty a vyššie opätky, provokatívnejšie chodiť, rozprávať, tancovať a správať sa.


Reč tela odhaľuje myšlienky


Muž, ktorý si uvedomuje, že pribral na váhe, si podvedome chytá kožný záhyb pod bradou.

Ak má žena silnejšie stehná, podvedome si uhládza šaty.

Keď sa niekto obáva alebo zaujme defenzívnu pozíciu, prekríži si ruky alebo nohy a niekedy dokonca oboje.

Muž, ktorý sa rozpráva so ženou s veľkým poprsím, sa bude vedome vyhýbať pohľadu do jej výstrihu, no zároveň bude rukami robiť gestá smerujúce k jej prsiam.

Pohľad očí dohora je jedným z viacerých submisívnych gest, ktoré priťahujú mužov. Oči vtedy vyzerajú väčšie a žena vyzerá detskejšie. Je to kvôli tomu, že deti sú omnoho menšie ako dospelí a po celý čas hľadia dohora - u mužov aj žien to vyvoláva ochranárske pocity. Jednou zo známych osobností, ktoré používali túto podvedomú manipuláciu bola princezná Diana.Držala bradu dole a pohľad smeroval dohora, pričom zraniteľne odhaľovala krk. Toto detské gesto u miliónov ľudí na svete vyvolávalo rodičovskú potrebu chrániť ju a pocity empatie, najmä keď sa zdalo, že na ňu útočí britská kráľovská rodina. Osoby používajúce toto gesto si toho obyčajne nie sú vedomí, no vedia, že keď ho použijú, bude účinné.


Signály, ktorými žena dáva najavo záujem o muža


1. Dotýkanie sa


Keď žena pomaly a zmyselne pohladí svoje stehno, krk alebo hrdlo, naznačuje, že ak muž bude chcieť, môže sa jej tam dotknúť aj on.

2. Odhalené zápästia


Žena, ktorá si vyhliadla mužský objekt, bude postupne odhaľovať túto hladkú, hebkú časť pokožky. Oblasť zápästia sa dlho považovala za vysoko erotickú časť ženského tela, pretože tam je pokožka najjemnejšia. Pre fajčiarky je to ešte jednoduchšie, stačí im držať ruku s cigaretou hore pri ramene. Odhalené zápästia a pohodenie hlavy sú gestá, ktoré často využívajú aj homosexuáli, keď chcú pôsobiť žensky.


3. Vykrútené boky


Zdravotné záznamy potvrdzujú, že žena je schopná úspešne počať a porodiť dieťa vtedy, ak je pomer medzi hruďou a pásom 70%. To znamená, že jej pás má len 70% z veľkosti poprsia. To jej dodáva známy tvar presýpacích hodín. Muži začnú strácať záujem, ak tento pomer prekročí 80% a úplne sa stráca pozornosť, ak u ženy ide o 100% pomer - čiže žena nemá vyrysovaný žiaden pás.

Pritom je jednoduché zvýrazniť tento pomer – žene stačí počas státia vykrútiť jeden bok.

Mozog muža je jednoducho naprogramovaný tak, že ho priťahujú ženy, ktorých výzor naznačuje najvyššiu pravdepodobnosť zdravého počatia a sexuálnej povoľnosti.Ako udržať očný kontakt na nudapláži


V istom pokuse bola na pláž medzi nudistov poslaná skupinka ľudí v plavkách, aby sa zistilo, kam sa pozerali, keď sa navzájom predstavovali.

Všetci oblečení muži priznali, že mali problém odolať potrebe pozrieť nadol. Ženy sa vyjadrili, že s tým vôbec nemali problém a len vzácne bola nafilmovaná situácia, kedy sa žena naschvál pozrela dolu.

Je to preto, že muži majú biologicky „priame“ videnie, ktoré im umožňuje lepšie vidieť na diaľku, a tak zamerať cieľ. Väčšina mužov má horšie videnie na blízko a tiež periférne videnie. /To je aj dôvod, prečo muži nevidia veci v chladničke, na poličkách alebo v skrini./ Ženské periférne videnie siaha až 45 stupňov na obe bočné strany, dohora aj nadol: to znamená, že ženy sa dokážu pozerať niekomu do tváre a pritom si obzerať aj nahý úd na nudapláži!

Comments


bottom of page